Hantering av personuppgifter

Personuppgiftslagen (GDPR)

 

Vi på Mössebergsbagaren följer strikt de riktlinjer som fastställts i Personuppgiftslagen (GDPR). Enligt denna lag krävs ditt samtycke för att vi ska kunna behandla och lagra dina personuppgifter i vår databas. Genom att handla hos oss på Mössebergsbagaren bekräftar du din godkännande av detta.

Alla personuppgifter, inklusive ditt personnummer, som du lämnar till oss när du registrerar dig för inköp eller besöker vår hemsida, kommer att hanteras av Mössebergsbagaren som den ansvariga för personuppgiftsbehandlingen.

Denna information kommer att användas för att möjliggöra våra åtaganden gentemot dig vid köp, för att genomföra kreditkontroller och för marknadsföringsändamål. Vi på Mössebergsbagaren kommer aldrig att dela dina personuppgifter med tredje part för marknadsföringssyften.

Du har rätt att på begäran få tillgång till de personuppgifter som vi har registrerade om dig. Om dessa uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de korrigeras eller raderas.